<div align="center"> <h1>Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei</h1> <h3>Strona poświęcona kolei</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.btpk.beworld.info" rel="nofollow">http://www.btpk.beworld.info</a></p> </div>